^ Tilbake til toppen
Bli med Round Table 45 Holmestrand, treff gamle venner du møter for først gang!
Round Table 45 Holmestrand ble stiftet 1971.
I 20 år har vi utgitt Holmestrand en turistbrosjyre for byen.
Reising, Vennskap, Tabling.
Reising, Vennskap, Tabling.

 

 

Om Round Table

OM ROUND TABLE

Historie:
I 1927 stiftet Louis Marchesi en uavhengig klubb basert på Rotary-prinsippet. Han ga klubbens dens navn og deres motto etter å ha hørt hertugen av Windsor i en tale fremheve nødvendigheten av at unge menn av forskjellige yrker samlet seg om bordet (Round Table) og å tilegne (adopt) det beste fra fortiden, tillempe (adapt) dette til nåtiden og gjøre det enda bedre (improve).
       
           

RT"s emblem baserer seg på en gammel tegning fra Winchester Castle og forestiller Kong Arthurs runde bord. Symbolikken er klar: "Det runde bord hvor alle er like og ingen sitter i høysetet". I midten av emblemet er gjengitt Tudor-rosen. Det norske særmerket, Vikingskipet, finnes i det norske merket.
       
Round Table har vunnet innpass i en rekke land, først og fremst i Europa, men også i Afrika, Asia, Amerika og Australia. Hvert land har sine egne lover, med de engelske som forbilde, men tilpasset lokale forhold. Formålsparagrafen og aldersbegrensningen (mellom 20 og 40 år) går igjen i alle lands lover.

For å fremme forbindelsen mellom landene, ble det i 1947 opprettet et fellesorgan, Round Table International, RTI.

I nært samarbeid med Rotary ble Norges første RT-klubb stiftet i Bergen i 1947, med Århus i Danmark som fadderklubb. I dag har Round Table Norge over 80 klubber fordelt på 7 distrikt, og med til sammen ca. 1100 medlemmer.

Round Table Holmestrand ble etablert i 1971 som klubb nummer 45 i Norge, med RT-25 Horten som fadderklubb. Les mer om dette under menypunktet Om RT45.

Round Table Norge har som hovedoppgave å:
-bringe sammen unge menn av forskjellige yrker for gjennom samarbeid og vennskap å øke kunnskap og forståelse for hverandre.
-fremme en bedre forståelse av samfunnet og den enkeltes plass i dette.
-fremme internasjonal forståelse og vennskap.

Motto:
Norge: "Yt før du krever"
Internasjonalt: "Adopt, adapt improve"

 

Offisiell webside er roundtable.no